Голосование
Считаете ли Вы необходимым начало изучения программирования в школе со 2-го класса?
Всего 85 человек

План работы на 2015 / 2016 учебный год

Дата: 29 сентября 2017 в 11:35, Обновлено 6 октября 2017 в 13:09

ЗАЦВЯРДЖАЮ:

Дырэктар

ДУА “Сярэдняя школа №15 г.Барані”

_______________Н.М.Лабацкая

“____”________________2015г.

План работы школьнага

літаратурна-краязнаўчага музея

«Аршаншчына літаратурная»

на 2015 - 2016 вучэбны  год

Кіраўнік музея:

Валетава Вера Ільінічна, педагог дадатковай адукацыі па сумяшчэнню

Барань, 2015

Мэта школьнага музея - вывучэнне і далучэнне падрастаючага пакалення да літаратурна-краязнаўчага, гісторыка-культурнага скарбу Аршаншчыны і г.Барані, выхаванне беражлівых адносін да сваёй малой радзімы.

Задачы музея:

 • развіваць матывацыю вучняў для вывучэння літаратурна-краязнаўчага скарбу сваёй малой радзімы;
 • спрыяць набыццю практычных навыкаў пошукава-даследчай, фондавай, экспазіцыйнай і экскурсійнай работы сярод навучэнцаў;
 • садзейнічаць прафесійнай арыентацыі вучняў;
 • удзельнічаць у фарміраванні, забеспячэнні, захаванасці і рацыянальным выкарыстанні музейнага фонду;
 • развіваць творчыя і арганізацыйныя магчымасці суб’ектаў адукацыйнага працэсу ў розных відах індывідуальнай, групавой, калектыўнай дзейнасці;
 • выхоўваць у падрастаючага пакалення адказнасць за будучае культурнага скарбу сродкамі музейнай дзейнасці;
 • выхоўваць культуру дасуга;
 • выхоўваць у вучняў беражлівыя адносіны да музейных прадметаў;
 • ахоўваць і прапагандаваць помнікі гісторыі, прыроды і культуры свайго рэгіёну.

Школьны музей стаў агульнашкольным рознаўзроставым праектам. Ён разлічаны на ўзроставыя групы дзяцей ад 7 год і болей   без узроставых абмежаванняў.

 п/п

Накірункі, змест работы

Срокі

Адказныя

 1. Арганізацыйная работа

1.1

Састаўленне і зацвярджэнне плана работы на вучэбны год.

Верасень

Валетава В.І.,

Лабацкая Н.М. -  дырэктар  школы

1.2

Фарміраванне Савета школьнага музея, размеркаванне абавязкаў паміж членамі Актыву школьнага музея.

Верасень

Старшыня Савета школьнага музея

1.3

Састаўленне графіка наведвання школьнага музея вучнямі школы.

Верасень

Валетава В.І.,

настаўнікі школы

1.4

Правядзенне паседжанняў Актыву школьнага музея:

-  планаванне работы музея на вучэбны год, сверка фондаў;

- аналіз работы музея за папярэдні навучальны год;

 - падрыхтоўка і правядзенне мерапрыемстваў, прысвечаных 85-годдзю з Дня нараджэння У.С.Караткевіча;

- удзел у 15-х раённых Аршаведчых чытаннях “Беларусь маладая”;

 - аналіз інфармацыі праектных работ, звязаных з музейнай дзейнасцю вучняў, экспедыцыйных атрадаў школы;

- падрыхтоўка экскурсаводаў для правядзення пешай экскурсіі “Сасновы бор - помнік прыроды г. Барані”;

- вядзенне дакументацыі школьнага музея;

- удзел у раённым конкурсе “Школьны музей-захоўнік памяці”;

 - заданні для экспедыцыйных атрадаў на летні пошукавы перыяд.

Верасень

Кастрычнік

Лістапад

Снежань

Студзень

Люты

Сакавік

Красавік

Май

Валетава В.І

Актыў музея

1.5

 Абмеркаванне тэм і падрыхтоўка аглядных і тэматычных экскурсій па музею г.Барані.

Верасень

Актыў музея

1.6

Арганізацыя работы па падрыхтоўцы экскурсаводаў  з ліку вучняў 5-11 класаў.

Верасень

Валетава В.І

1.7

 Стварэнне навукова-метадычнай  базы музея. Разработка анатацый  да  экспазіцый  музея, афармленне міні-стэндаў.

Верасень-кастрычнік

Валетава В.І.

Актыў  музея

1.8

Афармленне музейнай дакументацыі.

На працягу года

Актыў музея

1.9

Вядзенне кнігі водгукаў гасцей музея.

На працягу года

Актыў  музея

1.10

Арганізацыя, падрыхтоўка, правядзенне ўрокаў у музеі.

На працягу года

Валетова В.І., настаўнікі  школы

1.11

Удзел у праектнай і навукова-даследчай дзейнасці на базе музея.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

1.12

Пошук і папаўненне музейнага фонду музейнымі прадметамі.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

1.13

Сістэматызацыя музейных прадметаў па раздзелам і тэмам.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

1.14

Падрыхтоўка матэрыялаў для сайта школы.

На працягу года

Актыў  музея

1.15

Работа з музейным матэрыялам (альбомы, буклеты, пісьмы, артыкулы з газет, кнігі, матэрыялы сеці  Internet), на аснове якіх састаўлены лекцыі, прэзентацыі, праекты.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

1.16

Арганізацыя і правядзенне культурна-масавых мерапрыемстваў, конкурсаў на базе музея.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

1.17

Сістэматызацыя музейных прадметаў у фондасховішчы  школьнага музея.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

1.18

Арганізацыя і ўдзел Актыву музея ў раённых, абласных, рэспубліканскіх конкурсах па турыстска-краязнаўчаму накірунку.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

1.19

Арганізацыя ўдзелу ў конкурсе-падарожжы “Быў.Ёсць. Буду…” па залах  Аршанскага музея  У.С.Караткевіча, прысвечанаму          85-годдзю з Дня нараджэняя У.С.Караткевіча сумесна з супрацоўнікамі Аршанскага музея У.С.Караткевіча і аддзелам краязнаўства ДУДА “Аршанскі раённы цэнтр фізічнай культуры, турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі”.

Кастрычнік

Валетава В.І.,

Актыў  музея

Гатоўская  Л.А. – заг. музеемАршанскага музея У.С.Караткевіча,

метадыст аддзела краязнаўства

1.20

Арганізаваць удзел у раённым этапе абласнога конкурсу буклетаў устаноў адукацыі “Часоў, связуючая ніць”.

Кастрычнік

Валетава В.І.,

Актыў  музея

1.21

Арганізаваць удзел у раённым конкурсе “Адрасы Памяці”.

Снежань-студзень

Валетава В.І.,

Актыў  музея

 1. Фондавая работа

2.1

Запаўненне кнігі ўліку музейных прадметаў – інвентарнай кнігі на асноўны фонд.

На працягу года

Члены Савета музея (фондавая група)

2.2

Састаўленне  вопісу  навукова-дапаможнага фонду.

На працягу года

Члены Савета музея (фондавая група)

2.3

Запаўненне актаў прыёму-перадачы музейных прадметаў.

На працягу года

Члены Савета музея (фондавая група)

2.4

Работа  па развіццю і пашырэнню экспазіцыі музея. Папаўненне экспазіцыі, прысвечанай літаратурным аб’яднанням Аршаншчыны.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

2.5

Папаўненне фонду музея за кошт паступлення краязнаўчых матэрыялаў ад сямей вучняў, настаўнікаў, выпускнікоў школы, а таксама творчых работ вучняў.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

2.6

Адбор музейных прадметаў з фондаў музея для правядзення тэматычных выстаў.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

2.7

Камплектаванне і вывучэнне фондаў, забеспячэнне іх захаванасці.

На працягу года

Валетава В.І.,

Члены Савета музея (фондавая група)

2.8

Пошук інфармацыі аб пісьменніках-юбілярах 2015, 2016 гг. для папаўнення фондаў музея.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

2.9

Сістэматызацыя тэматыка-экспазіцыйнага матэрыялу, прадстаўленага ў музеі.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

 1. Экспазіцыйная работа

3.1

Афармленне пастаянна дзеючай экспазіцыі ў адпаведнасці  з метадычнымі патрабаваннямі (этыкетаж, краткія анатацыі на экспанаты).

На працягу года

Валетава В.І

Экспазіцыйная група

3.2

Камплектаванне пастаяннай экспазіцыі новымі экспанатамі.

На працягу года

Валетова В.І

Экспазіцыйная група

3.3

Афармленне тэматычных выстаў:

- “На літаратурнай хвалі”, прысвечанай дзейнасці літаратурнага аб’яднання “Дняпроўскія галасы”;

- “Ля вытокаў  пісьменнасці”, да 385-годдзя Аршанскага буквара.

Лістапад

Снежань

Валетова В.І

Экспазіцыйная група

3.4

Абяспыльванне вітрын, планшэтаў, стэндаў, шкафоў.

На працягу года

Экспазіцыйная група

 1. Экскурсійная работа

4.1

Падрыхтоўка і правядзенне агляднай экскурсіі з элементамі інтэрактыву  па экспазіцыі музея.

На працягу годапа   графіку

Валетава В.І.,

Экскурсійная група

4.2

Распрацоўка і састаўленне тэкстаў тэматычных экскурсій на базе музея.

На працягу года

Валетава В.І.,

Экскурсійная група

4.4

Распрацоўка маршрутаў і састаўленне тэкстаў пешых тэматычных экскурсій па г.Барані:

- “Па явачных кватэрах  Бараньскага падполля”;

- “Сасновы бор – помнік прыроды г. Барані”.

Верасень-кастрычнік

Студзень-сакавік

Валетава В.І.,

Экскурсійная група

4.5

Падрыхтоўка і правядзенне пешых тэматычныхэкскурсій па г.Барані:

- “Па явачных кватэрах  Бараньскага падполля”;

- “Сасновы бор – помнік прыроды г. Барані”.

Лістапад

Красавік

Валетава В.І.,

Экскурсійная група

4.6

Распрацоўка і падрыхтоўка віртуальнай экскурсіі “Запрашаем у музей” па экспазіцыі школьнага музея для школьнага сайту.

Верасень-кастрычнік

Валетава В.І.,

Экскурсійная група

4.7

Арганізацыя  абмену  вопытам па экскурсійнай рабоце з дзяржаўнымі і школьнымі музеямі г.Оршы:

- Аршанскі музей У.С. Караткевіча;

-  музей “Слава настаўніку”. Зала  памяці У.Караткевіча;

- школьныя  музеі г. Барані.

На працягу года

Валетава В.І.,

Экскурсійная група

Гатоўская Л.А.- заг. Музеем У.Караткевіча;

Іванова А.І.- кіраўнік школьнага музея СШ №3

4.8

Правесці завочную экскурсію “Па залах Аршанскага музея У.С.Караткевіча”, прысвечаную 85-годдзю з Дня нараджэння У.С.Караткевіча сумесна з супрацоўнікамі музея.

Кастрычнік

Валетава В.І.,

Экскурсійная група

Гатоўская Л.А.- заг. Музеем У.Караткевіча

4.9

Арганізаваць экскурсіі:

 • на Бараньскі конезавод;
 • у творчую майстэрню рэзчыка па дрэву А.Баброва;
 • у школьны этнагафічны музей “Бараньская сяліба” ДУА “Гімназія г.Барані”;
 • па памятных мясцінах г.Барані.

Верасень

Кастрычнік

Сакавік

Май

Валетава В.І.,

Актыў  музея

 1. Пошукава-даследчая работа

5.1

Распрацоўка тэматыкі праектных работ, звязаных з музейнай дзейнасцю, для вучняў экспедыцыйных атрадаў школы.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

5.2

Распрацоўка і састаўленне музейнага справачна-інфармацыйнага матэрыялу “Барань: учора і сёння”.

На працягу года

Валетава В.І.,

Савет музея.

Экспедыцыйны атрад  школы

5.3

Падрыхтоўка і напісанне даследчай работы для ўдзелу ў 15-х раённых Аршаведчых чытаннях “Беларусь маладая”, прысвечаных Году моладзі.

Верасень-кастрычнік

Валетава В.І.,

Актыў  музея

5.4

Падрыхтоўка і вывучэнне краязнаўчай літаратуры па Аршаншчыне для ўдзелу ў раённым конкурсе “Школьны музей – захоўнік памяці”.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

5.5

Падрыхтоўка і вывучэнне краязнаўчай літаратуры,  праца ў Аршанскім архіве для напісання дакладу і стварэння буклету “Гісторыя ўзвядзення помніка ахвярам фашызму ў г.Барані” для ўдзелу ў раённым конкурсе буклетаў “Адрасы Памяці”.

Кастычнік-снежань

Валетава В.І.,

Актыў  музея

5.6

Падрыхтоўка і вывучэнне нарматыўнай, краязнаўчай і музейнай літаратуры для ўдзелу ў раённым этапе абласнога конкурсу буклетаў музеяў устаноў адукацыі  «Часоў, связуючая ніць».

Верасень-кастрычнік

Валетава В.І.,

Актыў  музея

5.7

Падрыхтоўка і збор інфармацыі для стварэння інфармацыйнага буклета па экспазіцыі школьнага музея.

Верасень-снежань

Валетава В.І.,

Актыў  музея

5.8

Падрыхтоўка і вывучэнне краязнаўчай і ваеннай літаратуры, даследчая работа ў фондах Установы адукацыі “Музейны комплекс гісторыі і культуры Аршаншчыны” па складанню інфармацыйных буклетаў:

- “Запрашаем у музей”

-“Курган Бессмяротнасці”;

- “Гісторыка-культурная і прыродная спадчына горада Барані”.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

5.6

Падрыхтоўка і напісанне даследчай работы “Жыццё ў гуку. Знаёмцеся: Кірыл Атрошчанка…” у рамках 15-х  Аршаведчых чытанняў “Беларусь молодая”.

На працягу года

Валетава В.І.

Савет музея

5.7

Пошукавая работа:

- “Імі ганарыцца школа” для папаўнення інфармацыйнага стэнду “Летапіс школы”;

- “Наш  гонар”  ( працяг збору інфармацыі аб пісьменніках і паэтах Аршаншчыны).

На працягу года

Валетава В.І.,

Савет музея

Экспедыцыйны атрад  школы

5.8

Арганізацыя пошукавых экспедыцый па збору новых музейных экспанатаў, архіўных матэрыялаў для папаўнення фондаў школьнага музея.

На працягу года

Валетава В.І.,

Савет музея

Экспедыцыйныя атрады  школы

5.9

Вывучэнне новых музейных экспанатаў і матэрыялаў, якія паступілі ў музей у выніку пошукавых экспедыцый, іх даследванне і апісанне, састаўленне актаў прыёму-перадачы.

На працягу года

Валетава В.І.

Члены Савета музея (фондавая група)

 1. Культурна-масавая работа

6.1

Правядзенне дней адчыненых дзвярэй у школьным музеі.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

6.2

Правядзеннне традыцыйных народных свят для вучняў розных узроставых катэгорый:

- “Восеньская  ярмарка”  для 1-4 кл.

- “Раство Хрыстова”  для 3-5 кл.

- “Вялікдзень” для 5-7 кл.

Кастрычнік

Студзень

Апрель

Валетова В.І.

Актыў школы,

настаўнікі щколы

6.3

Правядзенне выхаваўчых і інфармацыйных гадзін:

- “Сімволіка Рэспублікі Беларусь”;

- “Ля вытокаў мінулага”, прысвечанай Дню сям’і.

Сакавік

Май

Валетава В.І.,

Актыў  музея

6.4

Правядзенне літаратурна-музычных гасцёвен:

 - “Не сталеюць душой ветэраны”, прысвечаная Дню сталага чалавека;

- “Мая любімая маці”, прысвечаная Міжнароднаму жаночаму дню.

Кастрычнік

Сакавік

Валетава В.І.,

Актыў  музея, нам. Дырэктара па выхаваўчай рабоце

6.5

Правядзенне вечароў-сустрэч:

 • з членамі літаратурнага аб’яднання г.Оршы “Дняпроўскія  галасы”
 • з паэтам- любіцелем з г.Барані     Лаўрэнавым Э.Э.

Снежань

Красавік

Валетава В.І.,

Актыў  музея

6.6

Правядзенне школьнага конкурсу чытачоў на лепшае чытанне басен У.Корбана.

Снежань

Валетава В.І.,

Актыў  музея

6.7

Удзел у конкурсе-падарожжы “Быў.Ёсць.Буду…”, прысвечаным 85-годдзю з Дня нараджэння У. Караткевіча.

Кастрычнік

Валетава В.І.,

Актыў  музея

6.8

Удзел у раённым этапе абласнога конкурсу буклетаў музеяў УА “Часоў,связуючая ніць”.

Кастрычнік

Валетава В.І.,

Актыў  музея

6.9

Школьны конкурс малюнкаў па казках У.С.Караткевіча.

Лістапад

Валетава В.І.,

Актыў  музея

6.10

Удзел у раённых  15-х Аршаведчых чытаннях “Беларусь маладая”, прысвечаных Году моладзі.

Снежань

Валетава В.І.,

Актыў  музея

6.11

Удзел у раённым конкурсе “Адрасы  Памяці”.

Люты

Валетава В.І.,

Актыў  музея

6.12

Літаратурна-пазнавальны вечар “Аршаншчына літаратурная”.

Сакавік

Валетава В.І.,

Актыў  музея

6.13

Удзел у раённым конкурсе “Школьны музей – захоўнік памяці”.

Красавік

Валетава В.І.,

Актыў  музея

6.14

Правядзенне школьных урокаў, развіваючых пазнавальную актыўнасць вучняў.

На працягу года

Валетава В.І.

настаўнікі колы

6.15

Удзел у святочных мерапрыемствах, прысвечаных святкаванню Дня  Вялікай Перамогі.

Май

Валетава В.І.,

Актыў  музея

6.16

Удзел у святкаванні Дня горада Барані.

Май

Валетава В.І.,

Актыў  музея

6.17

Віншаванне  настаўнікаў-ветэранаў са святамі, Днямі нараджэння і юбілеямі.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

6.18

Правядзенне  грамадзянска-патрыятычных акцый і мерапрыемстваў:

 • Гутарка “Ваенныя помнікі г.Барані”;
 • Акцыя “Абяліск” (прыбіранне прылягаючай тэрыторыі каля ваенных помнікаў і брацкіх магіл у г.Барані);
 • Урок Мужнасці “Курган Бессмяротнасці”;
 • Гутарка “Што я ведаю аб вайне”;
 • Акцыя “Падарунак ветэрану” (выраб памятных сувеніраў для ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны);
 • Акцыя “Ветэран жыве побач”.

Студзень

Красавік-май

Май

Май

Май

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

6.19.

Распрацоўка і падрыхтоўка інтэр’актыўнай віктарыны “Пісьменнікі-землякі” па экспазіцыі музея.

На працягу года

Валетава В.І.,

Актыў  музея

 1. Рэалізацыя на базе музея праграм дадатковай адукацыі

7.1

Правядзенне сістэматычных заняткаў з навучэнцамі аб’яднанняў па інтарэсах “Аршаншчына літаратурна-краязнаўчая” ДУДА “Аршанскі раённы цэнтр фізічнай культуры, турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі”.

На працягу года

Валетава В.І.

7.2

Правядзенне сістэматычных заняткаў з навучэнцамі аб’яднанняў па інтарэсах “Азы православия” ДУА “Сярэдняя школа №15 г.Барані”.

На працягу года

Валетава В.І.

7.3

Правядзенне сістэматычных заняткаў з вучнямі аб’яднання па інтарэсах “Правілы ў маім жыцці”.

На працягу года

Валетава В.І.

Кіраўнік літаратурна-краязначага

музея “Аршаншчына літаратурная”  В.І.Валетава

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.